ProProduct Oy osaaminen

ProProduct Oy on vuonna 2017 perustettu teollisuuslaitosten projektinhoitoon ja teollisuustuotteiden tuotteistukseen erikoistunut yritys. ProProduct Oy toteuttaa laitostoimitusten projektinhoidon eri vaiheet hankintasopimuksesta laitoksen luovutukseen saakka. Tuotteistuspalvelu on erikoistunut vaativien teollisuustuotteiden tuotteistukseen liikeideasta tuotteen kehitykseen ja edelleen tuotteiden toimitukseen saakka.


Työkokemus

Olen Marko Kauppinen. Perustin yritykseni ProProduct Oy vuonna 2017. Valmistuin paperi-insinööriksi prosessitekniikan osastolta Tampereen Teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1993. Olen hankkinut laajan teknistaloudellisen työkokemuksen ja osaamisen paperi-, sellu-,  energia- ja cleantech-alalla. Minulla on vankka tietämys sekä projekti- että tuotepohjaisista liiketoiminnoista.


Työura

ProProduct Oy 2017 -
Tehtävä: Omistaja, toimitusjohtaja
Liiketoiminta: Kattila- ja biokaasulaitokset
Alue: Kiina 
Asiakkaat:
- 2018 - jatkuu, Andritz (China) Ltd. ja Andritz Oy, paikallinen projekipäällikkö. Kattilaitosprojektien paikallisten valmistusten johtaminen, edistymä- ja aikatauluvalvonta Kiinassa paikallisille ja kansainvälisille loppuasiakkaille.
- 2020, KPA Unicon Oy, Teräsrakenteiden alihankintavalmistuksen etsintä kansainväliseen kattilalaitosprojektiin.
- 2018 BioGTS Oy, projektipäällikkö. Biokaasulaitoksen paikalliset hankinnat, asennus ja käyttöönotto Kiinassa. 
Teknologia: Biokaasutus, biomassa kattilat, konepajavalmistus.

KPA Unicon Oy 2015 - 2017
Liiketoiminta: Kattilalaitokset
Tehtävä: Projektipäällikkö. Kokonaisvaltainen projektinhoito EPC-projektitoimituksiin.
Toiminta-alue: Suomi, Etelä Afrikka
Teknologia ja tuotteet: Öljy- ja kaasukattilalaitokset teollisuuteen. Haastavien kaasujen polttoteknologia, prosessi- ja korkeapainehöyryn tuotanto. Polttoaineina sellutehtaan hajukaasut, öljy, tärpätti, terästehtaan sivutuotekaasut BFG, COG ja maakaasu.

Navitas Kehitys Oy 2012 - 2015
Liiketoiminta: Yritys- ja investointikehitys
Tehtävä: Energia-alan toimialapäällikkö.  PK-yritysten liiketoimintojen neuvonta- ja kehittämistehtävät. EU-rahoitteisten keshittämishankkeiden projektipäällikkö.
Toiminta-alue: Suomi
Teknologia ja tuotteet: Energiateknologia. Riikinvoima Oy jätteenpolttolaitoksen esiselvitysprojekti.

MW Power Oy 2011 - 2012
Liiketoiminta: Biokattilalaitokset
Tehtävä: Projektipäällikkö. Kokonaisvaltainen projektinhoito EPC-projektitoimituksiin.
Toiminta-alue: Suomi, Venäjä ja Valko-Venäjä
Teknologia ja tuotteet: BioGrate arinapolttoteknologia, kaukolämpölaitokset. Polttoaineina puuhake, turve ja öljy. 

Biower Oy 2009 - 2011
Liiketoiminta: Biokaasulaitokset ja jätevedenpuhdistamot
Tehtävä: Tuotepäällikkö, osakas. Tuotekonseptointi, esiselvitykset, markkinointi, myynti ja toimitusprojektit. 
Toiminta-alue: Suomi, Pohjoismaat, Keski-Eurooppa
Teknologia ja tuotteet: Jäte energiantuotannon raaka-aineena, kuivamädätykseen perustuva biokaasulaitos, kantoaineeseen perustuva jätevedenpuhdistamo.

Metso Automation Oy 2001 - 2009
Liiketoiminta: Sellu- ja paperiteollisuuden analysaattorit ja mittalaitteet
Tehtävä: Tuote- ja liiketoimintapäällikkö. Tuotehallinta, tuotekehitysprojektien veto, testaus ja myynnin tuki.
Toiminta-alue: Globaali
Teknologia ja tuotteet: Kuitu- ja massamittaukset, kuva-analyysi, kajaaniFiberLab, kajaaniFS300, kajaaniPulpExpert, Metso kuitu-tikku mittaus
Prosessit ja sovellukset: Paperin- ja sellun valmistus, erikoiskuitujen valmistus. Paperimassan ja kuitujen laadunvarmistus.

PulpExpert Inc 1999 - 2001
Liiketoiminta: Sellu- ja paperiteollisuuden analysaattorit
Tehtävä: Projekti-insinööri. Käyttöönotot, huolto ja myynnin tuki.
Toiminta-alue: USA
Teknologia ja tuotteet: Massa- ja kuitumittaukset. PulpExpert analysaattorit.
Prosessit ja sovellukset: Mekaanisen massan ja valkaisemattoman sellun valmistus. Erikoiskuitujen valmistus. Paperimassan ja kuitujen laadunvarmistus.

Valmet Automation Oy 1996 - 1999
Liiketoiminta: Sellu- ja paperiteollisuuden analysaattorit ja mittalaitteet
Tehtävä: Tuoteasiantuntija, kajaaniFiberLab kuituanalysaattorin tuotekehitys, lanseeraus ja myynnin tuki.
Toiminta-alue: Globaali
Teknologia ja tuotteet: Kuva-analyysi, kajaaniFiberLab
Prosessit ja sovellukset: Kuidut paperin raaka-aineena, paperin- ja sellun valmistusprosessit. Kuitujen laadunhallinta.

Valmet Paperikoneet Oy 1994 - 1996 
Liiketoiminta: Paperikoneet
Tehtävä: Prosessiasiantuntija. WinRoll pituusleikkurin kehitysprojekti ja testaus pilot mittakaavassa.
Toiminta-alue: Globaali
Teknologia ja tuotteet: Rullausteknologia, pituusleikkaus. WinRoll pituusleikkuri.

Kajaani Elektroniikka Oy 1994 
Liiketoiminta: Sellu- ja paperiteollisuuden analysaattorit ja mittalaitteet
Tehtävä: Tuotetestaaja, määräaikainen. kajaaniKappa korkeasaantoisen sellun kappamittauksen testaus tehdasolosuhteissa.
Toiminta-alue: Globaali
Teknologia ja tuotteet: Ligniinipitoisuuden mittaus, kajaaniKappa
Prosessit ja sovellukset: Sellun valmistus

UPM Kajaani paperitehdas 1988 - 1993
Liiketoiminta: Paperinvalmistus
Tehtävä: Käyttötehtävät, harjoittelu ja lomitus
Teknologia ja tuotteet: Mekaanisen massan, sanomalehti- ja SC-papereiden valmistus.

Linkedin profiili: https://www.linkedin.com/in/marko-kauppinen-771507...